Yapısal Ön Tasarım Hizmeti: Bu hizmet kapsamında başta mimari grup olmak üzere diğer disiplinler ile ortak çalışılarak projeye ait tasarımın bir bütün olarak ele alınması sağlanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına göre yapısal çözüm alternatifleri üretilerek ekonomik, sağlam ve uygulanabilir tasarım önerileri elde edilmektedir. Proje tasarım kriterleri bu hizmet kapsamında oluşturulmaktadır.

Yapısal Tasarım Hizmeti: Proje kararları doğrultusunda gerekli tüm statik hesap ve çizimlerin oluşturulması bu hizmet kapsamındadır. İdari tüm onaylar alınarak projenin uygulama safhasına geçmesi sağlanmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti: Proje süresince, yapısal tasarım konusunda, projenin işveren ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözümlenmesi için sağlanan danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Yapının ekonomik ve sağlam tasarımı, yönetmelik şartlarının kontrolü, uygulamaya yönelik çizim önerileri vb konularında işveren adına tasarım hesap ve çizimlerinin incelenmesi ve gerekli desteğin verilmesini içermektedir.

Özel Yapılar: Günümüzde sürekli artan mimari talepler beraberinde karmaşık özel taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Farklı sistemler ve bunların birlikte kullanılması konusunda kazandığımız tecrübeler ile mimari talepleri karşılayan çözümlerin oluşturulması, farklı alternatiflerin (betonarme, çelik, ardgerme, vb.) değerlendirilerek, işveren için uygun çözümün seçilmesine imkân sağlamaktadır. Üniversiteler ile olan yakın ilişkilerimiz ve onların desteği ile yeni teknolojilerin en uygun şekilde projelerinizde uygulanması mümkün olmaktadır.